Útgáfa

Bækur

Martröð með myglusvepp

Höfundur: Steinn Kárason.

Í bókinni eru átta reynslusögur fólks sem glímt hefur við eitrun af völdum myglusveppa, hvernig fólkið brást við og leiðir þess til að sigrast á vandanum.

Greint er frá einkennum fólks af völdum myglusveppa, hugsanlegum bataleiðum varðandi fæðu og lífshætti og hvað beri að varast. Drepið er á endurskoðun laga og reglna og upplýsinga leitað hjá sérfræðingum í byggingargeiranum og myglusveppafræðingi.

Um þrjátíu ljósmyndir eru í bókinni, þær sýna húðútbrot á fólki, raka- og mygluskemmdir í híbýlum og viðgerðir vegna tjóns.

Veikindi og heilsutjón af völdum myglusveppa eru samfélagslegt böl sem nauðsynlegt er að koma í veg fyrir. Fjárhagslegt tjón er verulegt. Fræðsla um orsakir og afleiðingar af völdum myglusveppa er nauðsyn. Þar til bærir aðilar þurfa að sýna ábyrgð. Hönnun húsa, byggingaraðferðir, ábyrgð og eftirlit með húsbyggingum er höfuðatriði til að koma í veg fyrir myglutjón, einnig viðhald og umgengni fólks í húsum og híbýlum. Löggjöf og viðurlögum í þessum efnum er ábótavant.

Þekking á bataleiðum vegna myglusveppaeitrunar er takmörkuð. Læknar standa iðulega ráðþrota. Mögulegar leiðir til að ná bata geta farið eftir hverjum og einum.

 

Garðverkin

gardverkin

Höfundur: Steinn Kárason.

Hagnýt ráð um ræktunarstörf og viðhald gróðurs ásamt leiðbeiningum um lífræna ræktun og safnhaugagerð. Skrifuð á vistvænum nótum í anda sjálfbærrar þróunar. Um áttatíu ljósmyndir og á fjórða hundrað skýringarmyndir.

Helstu umfjöllunarefni: Áburður og virkni hans. Timburskjólveggir í görðum. Matjurtir, sáning, uppeldi og ræktun. Vélar,verkfæri, val þeirrra og viðhald. Grasflötin , sáning, tyrfing og áburðargjöf, sláttur og hirðing. Sumarblóm, fjölær blóm, uppeldi og ræktun, blómlaukar og hnýði. Tré og runnar, trjáklippingar og gróðursetning, fræsöfnun og fjölgun. Jarðvegsskipti og undirvinna fyrir gangstéttir, bílastæði, garðtjarnir og grjótveggi. Lífræn ræktun, safnhaugagerð, sáðskipti, safnkassar og lífrænar varnir gegn meindýrum. Trjágróður og sumarbústaðalandið, landkostir og skipulag, tegundaval og grunnatriði skógræktar. Í bókinni eru töflur sem tilgreina fræmagn, sáðtíma, áburðarþörf, hitaþörf og útplöntunarbil blóma, blómlauka og matjurta.

 

Ég get lesið

bokakapa_03

Höfundur: Kristín Arnardóttir.

Ég get lesið, ásamt fylgigögnum er allt í senn: handbók, námsefni og leikföng. Á hverri síðu er kynnt hugmynd að léttri æfingu eða leik. Leikgleði og sköpunarkraftur barnsins er virkjaður til hins ítrasta. Hugmyndirnar í bókinni nýtast vel heima fyrir í fangi pabba og mömmu, afa og ömmu eða eldri systkyna. Með bókinni fylgja skemmtileg kennslugögn í plasthúðuðu kartoni, það eru stefabangsar, bangsabíllinn, stafahúsið, stafrófið og fleira.

 

Tölur og stærðir í leik og starfi

bokakapa_01

Höfundur: Kristín Arnardóttir.

Handbók um stærðfræðikennslu ungra barna fyrir leik,- grunnskóla og heimili. Fjallað um skipulag kennslu, samverustund, hópverkefni og einstaklingsverkefni sem þroska skilning barna á stærðar- og fjöldahugtökum, tímahugtökum, uppbyggingu talnakerfisins og einföldum reikniaðgerðum. Nám og leikur er spunnið saman á lipran og aðgengilegan hátt. Fjallað um myndræna stundatöflu og umgjörð kennslu. Hugmyndir í bókinni eru sniðnar fyrir leikskóla í samverustundum og hópastarfi. Bókin er hvalreki á fjörur þeirra sem vilja efla skilning og áhuga barna frá unga aldri. Hentar foreldrum í námi og leik með börnum sínum. Bók til viðbótar almennu námsefni í stærðfræði, ætluð kennurum sem vilja dýpka skilning og efla áhuga barna á stærðfræði með leik og léttum æfingum. Hugmyndir úr sérkennslu sem hæfa nemendum sem þurfa á mikilli endurtekningu að halda og hlutbundna nálgun í stærðfræðinámi.

Flestar hugmyndir og leiki sem finna má í bókinni geta foreldrar notað heimavið í námi og leik með börnum sínum.

 

Tónlist

steinn úr djúpinu

frontcover_2

Höfundur: Steinn Kárason o.fl.

Rokk, popp og dægurtónlist.

Söngvarar eru Páll Rósinkrans, Hreindís Ylva Garðarsdóttir Holm, Íris Guðmundsdóttir, Haukur Hauksson ,Guðmundur F. Benediktsson og Steinn Kárason. Bakraddir syngur Ingi Gunnar Jóhannsson.

Gítar, Sigurgeir Sigmundsson. Bassi, Jón Ólafsson. Fiðla, Hjörleifur Valsson. Saxófónn, Vilhjálmur Guðjónsson. Hammond, hljómborð, trommusláttur, upptökur ofl. Hilmar Sverrisson

Sjálfur syngur Steinn fimm lög, spilar á munnhörpu í einu lagi og á kassagítar í þremur lögum. Átta textar eru eftir Stein, þrír eru eftir Lárus Sólberg Guðjónsson og einn texti er eftir Jónas Friðrik.

Lagalisti og hljóðdæmi:

 

Ég veit – Ég veit

Þórscafé – Þórscafé

Paradís – Paradís

Hermaðurinn – Hermaðurinn

Hrunadans – Hrunadans

Ég heilsa þér Reykjavík – Ég heilsa þér Reykjavík

Tímamótaljóð – Tímamótaljóð

Fiskibátur – Fiskibátur

Of seint – Of seint

Haustlitir – Haustlitir

Gullý – Gullý

Ísbrjótur – Ísbrjótur

 

Helga himneska stjarna

KM_C284e-20160211153329

Höfundur: Steinn Kárason og Sigurbjörn Einarsson, sígild tónlist.

Helga himneska stjarna er hátíðlegt og fallegt jólalag. Ljóðið orti Sigurbjörn Einarsson biskup við lag Steins Kárasonar. Lagið er í tveimur útgáfum á þessari plötu. Annars vegar í flutningi Schola cantorum og félaga úr kammersveit Hallgrímskirkju undir stjórn Harðar Áskelssonar í útsetningu Atla Heimis Sveinssonar. Sú útgáfa var tekin upp í Hallgrímskirkju.

Hins vegar er lagið sungið af Hrólfi Sæmundssyni barítón við orgelundirleik Steingríms Þórhallssonar organista í Neskirkju.

Kór Dómkirkjunnar frumflutti lagið í messu í Dómkirkjunni sunnudaginn 13. júní 2004 undir stjórn Marteins H. Friðrikssonar organista í útsetningu Atla Heimis Sveinssonar. Lagið á vaxandi vinsædum að fagna og hefur verið flutt af einsöngvurum og kórum víða um land.

Helga himneska stjarna – hljóðdæmi: Schola cantorum – Helga himneska stjarna – hljóðdæmi: Schola cantorum

Helga himneska stjarna – söngur: Hrólfur Sæmundsson – Helga himneska stjarna – söngur: Hrólfur Sæmundsson

 

 

 

DVD

Trjáklippingar og umhirða

DVD

Höfundur: Steinn Kárason.

Nauðsynlegt er að laga til vöxt viðarplantna. Með því að klippa reglulega og á markvissan hátt næst betri ræktunarárangur. Trjáklipping sem framkvæmd er á réttan hátt gefur gróðrinum meira notagildi og meira yndis má af honum njóta. Hægt er að stýra vexti, þéttleika, hæð og umfangi gróðurs. Einnig er hægt að hafa áhrif á blómmyndun til að auka blómgun og þar með uppskeru berja og aldina. Rangar aðfarir geta hins vegar leitt til hins gagnstæða.

Garðyrkjufræðingurinn góðkunni Steinn Kárason leiðbeinir um krónuklippingu lauftrjáa, um klippingu og snyrtingu á greni og klípingu á furu. Útskýrt er hvernig klippa á vinsæla skrautrunna, rósir, berjarunna og limgerði. Steinn sýnir réttu handtökin við að flytja tré og fella tré, hvernig á að gróðursetja og styðja við tré eftir gróðursetningu. Þá er greint frá áburði, jarðvegi, safnhaugagerð og tegundavali. Loks er fjallað um vefjaræktun, kynbætur á íslensku birki, en íslenska birkið og vistkerfi þess hefur átt undir högg að sækja eftir áníðslu um aldir.